Ce vă oferim?

M&Co Europe vă oferă expertiză de HR Consulting și Servicii de HR Outsourcing prin implicare directă în organizația Dumneavoastră, cu posibilitatea de a asigura prezență periodică la sediul organizației Dumneavoastră.

Administrare personal

- Dosare de personal (Contract, fișă de post...etc);

- Raportări  Revisal / AJOFM;

- Întocmire și întreținere organigramă;

- Rapoarte personalizate la solicitarea clientului;

- Regulament de ordine interioară, Contract colectiv de muncă, formulare tipizate la cererea clientului;

- Proceduri interne în vederea asigurării controlului asupra funcțiunilor de Resurse Umane;

- Time management (pontaje, concedii de odihnă);

- Menținerea legăturii cu medicina muncii;.

- Adeverințe, decizii;

- Reprezentare societate în relația cu angajații în cazul cercetărilor disciplinare,disponibilizărilor, reorganizărilor, restructurărilor;

- Reprezentare societate în relația cu instituțiile de   control.

Training și dezvoltare

- Sisteme de evaluare angajați;

- Plan de instruire anual;

- Asigurare asistență specializată clienților în evaluarea furnizorilor de training;

- Evaluare training.

Servicii de salarizare

- Creare și actualizare baza de date prin înregistrarea contractelor de muncă, decizii de suspendare, încetare...etc;

- Calcul sporuri și adaosuri la salariul de bază, concedii odihnă. concedii medicale...etc;

- Întocmire stat de plată;.

- Întocmire declarații 112;.

- Întocmire fișe fiscale;.

- Suport legislativ.

Selecție și recrutare

- Întocmire profil candidat ideal;

- Recrutare candidat prin metodele agreate cu clientul (platforme online, rețele de socializare, ziare, networking...etc);

- Posibilitate de asigurare a confidențialității poziției;

- Susținere interviuri și prezentare shortlist;

- Evaluarea candidaților din punct de vedere profesional si psihologic;

- Evaluare candidați din punct de vedere al compatibilității și integrării în organizație;

- Evaluare la finele perioadei de probă;

- Plan de inducție și training pentru personalul selectat.

Managementul performanței

- Sisteme de bonusare personalizate, proiecte de creștere a productivității;

- Normative interne menite a  asigura posibilitatea realizării procedurilor de penalizare angajați;

- Implementarea unui sistem personalizat de evaluare, motivare și retenție.